Het inzetten van een restauratie architect

Restauratie Architect

Als het om cultuurhistorische gebouwen gaat, maken we tegenwoordig steeds vaker gebruik van een restauratie architect. Bijvoorbeeld als monumenten of andere oude gebouwen met een historische waarde een herbestemming moeten krijgen of verduurzaamd moeten worden. Een restauratie architect gerestaureerd het gebouw op een dusdanige manier dat oude elementen zoveel mogelijk behouden blijven. Oud en nieuw lopen op deze manier vloeiend in elkaar over zonder dat het object zijn oorspronkelijke charme verliest. De architect houdt bij het restaureren rekening met het gebruiksdoel van het pand of gebouw, maar ook met de wensen van de eigenaar of de opdrachtgever. Een monument is veelal opgebouwd uit waardevolle materialen. De restauratie dient vooraf dan ook zorgvuldig in kaart te worden gebracht om eventuele misstappen te kunnen voorkomen. Dat is de reden waarom een restauratie architect altijd werkt volgens een plan.

 

De werkzaamheden van een restauratie architect

In eerste instantie bepaald de architect van de restauratie een herbestemming mogelijk kan maken. Daarbij wordt er gekeken naar de ruimte van het desbetreffende object, maar ook naar de cultuurhistorische waarde die het gebouw heeft. Voordat de restauratie van start kan gaan, voert de restauratie architect dus een diepgaand onderzoek uit. Op deze manier kunnen de mogelijkheden uiteen worden gelegd. Daarbij zal de architect veelal bezig zijn met het restaureren van bestaande elementen. Toevoegingen worden zoveel mogelijk vermeden, mits dit noodzakelijk is voor de herbestemming van het monument. Het kan dan gaan om het restaureren van oude schuren, monumentale panden, kerken of woningen welke onder cultureel erfgoed vallen. Een restauratie architect werkt dan ook veelal in opdracht van gemeenten over overheden.

 

De restauratie architect levert ambachtelijk vakmanschap

Een belangrijk gegeven bij het werk van een architect welke zich richt op het restaureren van oude gebouwen, is het zoveel mogelijk intact houden van oude elementen. Door dit te combineren met nieuwe materialen en ontwerpen, ontstaat er een uitstekende balans tussen oud en nieuw. Het contrast hierin mag zichtbaar zijn, maar niet te opvallend aanwezig. Het aangezicht van het historische pand moet daarbij zoveel mogelijk behouden blijven. Een restauratie architect houdt zich dus niet alleen bezig met het restaureren van cultureel erfgoed, maar doet vooraf ook een grondig onderzoek naar de betekenis en de waarde van het te restaureren object. Ook bewaakt een restauratiearchitect het budget dat is vrijgemaakt voor de restauratie. De architect maakt vooraf een berekening voor de restauratie aan de hand van zijn of haar brede netwerk van vakmensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *